Sa ja til å legge reguleringsplan for Moavegen 21 ut på høring, men diskusjonen var lang

foto