Til tross for mye regn er fyllingsgraden under normalen her