Så langt er det påvist smitte hos sju personer som er bosatt i ulike deler av landet. De smittede personene ble syke fra slutten av august og fram til slutten av september.

Smittekilden er foreløpig ukjent, men bakterien smitter som oftest gjennom matvarer, opplyser FHI.

– Mattilsynet innhenter informasjon fra de syke personene om hva de har spist og hva de har vært i kontakt med. Det kan også bli aktuelt å ta prøver av mat og matemballasje, sier seniorrådgiver Anne Mæland i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

De vanligste symptomene på salmonellainfeksjon er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber.

Mæland anbefaler god kjøkkenhygiene og god håndhygiene for å hindre smitte.

– Et generelt og godt råd er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking dreper bakteriene, sier hun.

FHI har samlet råd for forebygging av smitte:

* Gjennomstek eller -kok mat som skal varmebehandles.

* God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt et viktig råd for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré.

* Unngå kontakt mellom matvarer som ikke skal varmebehandles, som salater, og matvarer som skal varmebehandles, som rått kjøtt.

* Skyll, vask og tørk frukt og grønnsaker som ikke skal varmebehandles, før du spiser det.

* Om du har diaré, bør du unngå å lage mat til andre.