Sunndal Næringsselskap inviterte tirsdag til en presseorientering rundt "Sunndal 2013". Der kom det fram at Sunndal har mistet 250 industriarbeidsplasser fra fjerde kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009. - Dette illustrerer det krevende bakteppet for prosjekt ”Sunndal 2013”, sier prosjektleder Per Helge Malvik i Sunndal Næringsselskap AS (SNS). Finanskrise og midlertidig nedstenging av Su3 ved Hydro Aluminium Sunndal er hovedforklaringen.

Hydro har nå varslet at Su3 skal settes i drift igjen, men har enda ikke sagt når dette vil skje. De mekaniske bedriftene Storvik og Langset Mek signaliserer tro på at bunnen nå er nådd, og at pilene fra 2011 vil peke oppover. Formell prosjektstart for ”Sunndal 2013” var 27.mai 2010. Allerede i november 2009 ble imidlertid lokalt næringsliv invitert til å komme opp med prosjektideer. - Vi mener oppslutningen fra lokalt næringsliv om prosjektet så langt har vært god, sier Malvik.

Ved utgangen av første prosjektår 2010 kan prosjektledere oppsummerer med at ”Sunndal 2013” har gitt tilsagn om tilskudd til 11 prosjekter. Prosjektene representerer et totalbudsjett på ca 20 mill NOK, og sum tilsagn om tilskudd utgjør 2,8 mill NOK. Samlet representerer prosjektene 45 – 55 nye arbeidsplasser. Hovedtyngden av prosjektene er utviklingstiltak i etablerte bedrifter.

Prosjekt ”Sunndal 2013” har som mål å skape 150 nye arbeidsplasser, og at det skal være like mange arbeidsplasser i Sunndal i 2013 som det var i 2008 (4000). Prosjektet tilbyr økonomisk støtte til tiltak innen 3 prioriterte innsatsområder:

- Industrirelatert virksomhet, inkl bygg og anlegg

- Akvakulturrelatert virksomhet

- Tiltak innen sørvis og tjenestenæringer

- 50 nye arbeidsplasser på første prosjektår er tilfredsstillende, men vi må ha mange flere prosjekter i gang skal vi de ambisiøse målene som er satt for ”Sunndal 2013”, sier Malvik. Han ønsker nye ideer og prosjekter velkommen i 2011.

Mange ideer i PiFF Sunndal AS

Som et eget prosjekt i ”Sunndal 2013” er PiFF Sunndal AS etablert. Dette er en industriinkubator etter SIVA-modell, med Hydro Aluminium Sunndal som såkalt morbedrift. Utvikling av ny virksomhet med basis i forbedringsaktivitet i samspill mellom Hydro og lokal leverandørindustri står her sentralt. - Så langt har vi 15 prosjekter på gang, 2 av disse er delfinansiert via ”Sunndal 2013, forteller daglig leder Bjarne Reinholdt.