Vil utvide næringsareal. Må ta en rekke hensyn

foto