Pinssamling, bokoppdrag og realityhonorarer – dette er politikernes interesseregister