Tyvegods kom til rette - gjerningsmannen har erkjent tyveri