Varsler fare for jordskred og flom. Og noe hvitt i fjellet...

foto