Ductor-motstanderne: – Jobben har blitt gjort, men vi skal følge med