Budde seks år i bubil før han reiste heim og starta opp på eigenhand. No startar han opp med noko nytt

foto