Pipelife Norge landet like før jul en ny storordre for sitt unike konsept med store HDPE-rør i lange lengder. I løpet av første halvår i 2018 starter slepet av totalt 3330 meter rør med diameter 2,5 meter fra fabrikken på Stathelle til et kraftverk øst i Malaysia.

Med storordren på flere titalls millioner befester Surnadalsbedriften sin posisjon som verdensledende innenfor produksjon og levering av store og lange HDPE-rør. Fortsatt er selskapets fabrikk på Skjerkøya, ved innseglingen til Frierfjorden, enestående i verden med tanke på å ekstrudere homogene HDPE-rør av en slik diameter og i så lange lengder, rett i sjøen.

Nytt marked

Hittil har markedet for det Pipelife kaller sitt LLLD-konsept (long length, large diameter) vært på den vestlige halvkule. Selskapet har etter hvert en bred kundeportefølje i Europa, Sør-Amerika, Nord- og Vest-Afrika. Malaysia-ordren er den første til et prosjekt i Sørøst-Asia, og eksportsjef Trygve Blomster ser dette som et viktig gjenombrudd:

– Vi ser nå at produktet vårt og logistikken vår har så mange fordeler at vi er konkurransedyktige selv med slike transportdistanser det her er snakk om. Og når vi vet at mange av de store prosjektene i årene framover kommer i denne delen av verden, er det selvsagt veldig viktig for oss å få en referanse med et så stort og viktig prosjekt, sier Blomster, som i uka før jul var vert for delegasjonen fra den kunde, kinesiske China Power/Sinohydro.

Han tror at det å kunne vise fram en slik fabrikk som den Pipelife har på Stathelle er viktig for salgsarbeidet.

– Under fabrikkbesøkene får vi virkelig demonstrert at vi er i verdenstoppen når det gjelder denne type produkter og leveranser. Og det gjelder ikke bare ekstrudering av rør, men også sveising av deler, klargjøring av slep og ikke minst kvalitetssikringen vi gjennomfører av alle ledd. Alt er viktig for å gi kundene den tryggheten de trenger for å plassere så store ordrer hos oss, sier en stolt Blomster, som fra sitt kontor i Oslo leder Pipelifes eksportteam på seks personer.

Slepes 2800 mil

Produksjonen av til sammen over 2500 tonn med rør og deler vil være godt i gang når jula ringes inn. Hele produksjonen tar ca. tre måneder, og etter påske vil slepebåten, med seks rør á 555 meter hengende etter seg, passere under Grenlandsbrua med kurs for det indiske hav. Med en distanse på nesten 28000 km som skal tilbakelegges, er transporttida beregna til opptil 4,5 måneder. Rørene vil bli installert i løpet av første halvår 2019 og da fungere som inntaksledninger for kjølevatn til Bintulu-kraftverket i staten Sarawak i Malaysia.

Bærer frukter

Administrerende direktør Kjell Larsen i Pipelife Norge sier at eksportprosjektene er viktige både for Pipelife Norge og konsernet, og han er naturlig nok glad for å kunne ta med seg denne storordren inn i starten på 2018.

– Helt siden vi investerte i en produksjonslinje for rør i diameter 2 m for over ti år siden, har vi hatt konsernet med oss i en storsatsing på denne verdensomspennende businessen. Suksessen vi har hatt førte til at vi investerte i en oppgradering av fabrikken til 2,5 meters rør i 2012, og det er utrolig gledelig å se at satsingen bærer frukter og at vi erobrer nye markeder, sier Larsen.

– Vi er vante til å være tålmodige når det gjelder disse store prosjektene, så selv om 2017 vart svakere for LLLD enn det vi planla, så ser vi nå lyst på framtida. Det er helt tydelig at de store asiatiske entreprenørene har innsett at konseptet vårt med rør med lang levetid og minimale installasjonskostnader gir utbyggerne en teknisk og økonomisk trygghet og forutsigbarhet som rør i andre materialer og lengder ikke kan vise til. Dette gir oss en stor motivasjon til å satse videre og ta nye steg, sier Larsen.

Norsk produksjon gunstig

Larsen legger til at Pipelife Norge generelt sett ser med stor optimisme på 2018:

— Eksporten av LLLD er én viktig del av totalomsetningen vår, men Norge er jo fortsatt kjernemarkedet. Også her ser vi gode og spennende muligheter framover. Utbyggingen av infrastruktur og spesielt veger går jo i rekordtakt, og med stort behov for rørsystemer innenfor avløp, overvannshåndtering og kabelbeskyttelse – som vi kan levere fra våre to fabrikker i Norge – er vi i en god posisjon. Med det nye fokuset som styresmaktene både nasjonalt og internasjonalt har på miljøavtrykket fra ulike produkter og verdikjeder, opplever vi at det å produsere i Norge, kortreist og på norsk strøm, blir enda mer gunstig, avslutter Kjell Larsen.

Pipelife Norge er Norges største leverandør av plastrørsystemer til blant annet vann, avløp og kabelbeskyttelse. Selskapet har to fabrikker, én ved hovedkontoret i Surnadal og én på Stathelle, og de ca. 180 ansatte omsetter for rundt 1 milliard kr.

Pipelife-gruppen er med 26 fabrikker i like mange land den ledende europeiske produsenten av plastrørsystemer. Pipelife omsetter for over 850 millioner euro og har over 2700 ansatte.