Derfor blir ikke målestasjonen i Sunndal registret som varmest i landet