Vil ta penger fra Ålesund og bruke dem på Todalsfjordprosjektet