Bondelaget har finlest Høyres program etter landsmøtet i helga, og finner det nedslående.

- Til tross for verbale uttrykk om lønnsom drift sikrer ikke Høyres program økt norsk matproduksjon. Også større bruk vil slite med lønnsomhet, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Bondelaget trekker fram punkter fra Høyres program der det heter: " I mindre grad bruke støttesatser som motarbeider stordriftsfordeler", "gjennomgå konsesjoner og kvoteordninger.." , "å gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer" samt "å redusere kostnadsnivået.

Dette mener Bondelaget vil redusere overføringene, gi dårligere rammer for små og mellomstor bruk,  svekke distriktsjordbruket og føre til strukturrasjonalisering med større enheter.  I tillegg vil Høyre mjuke opp tollvernet.

- Dette er derfor ikke spesielt betryggende for norsk matproduksjon, sier Nils T. Bjørke.