Det er Nordmøre tingrett som har dømt mannen til 21 dagers fengsel etter hendelsen. Mannen ble 21. mars pågrepet etter å ha ført en uregistrert ATV i påvirket tilstand. Blodprøve tatt av mannen et par timer etter at kjøringen fant sted, viste at han hadde en promille på minst 1,46. Mannen erkjente i retten straffskyld for fyllekjøringen, men viste til at kjøretøyet var registrert - han hadde bare ikke satt på kjennemerkene ennå. I formildende retning viste tingretten til at forholdet gjelder en såkalt ATV, med begrenset størrelse og fartsressurser. Kjøringen fant heller ikke sted på offentlig vei, og det dreide seg om en begrenset kjørestrekning på rundt tre hundre meter. I tillegg til å sone 21 dager i fengsel, må 52-åringen - som også tidligere er dømt for fyllekjøring - betale en bot på 8.000 kroner. Han mister også førerretten for motorvogn i to år og tre måneder, og må avlegge ny førerprøve dersom han vil ha førerkortet tilbake. Mannen godtok dommen etter en konferanse med sin forsvarer.