– Et kjempeløft for oss, vi er veldig glade for og stolte over denne avtalen, sier prosjektleder Stein Erlend Skei i Hycast. Leveransene til Qatalum-prosjektet vil engasjere en stor del av den lokale bedriftens ressurser de kommende to-tre årene. – Vi regner med at samtlige 45 ansatte blir deltids eller fulltids engasjert i prosjektet, sier Skei, og røper at verdien på avtalen er fire ganger større enn den nest største leveranseavtalen det lokale selskapet har inngått. – Gatulerer, kjempeflott, var tilbakemeldingen fra konsernsjef Eivind Reiten da nyheten ble presentert for media under hans sunndalsbesøk torsdag. – Her ser vi at det er mulig å få lokale ringvirkninger fra Hydros aktivitet i Qatar. Intensjonsavtalen er inngått med det italienske selskapet FATA EPC, som er en divisjon i FATA Sp.A, et prosjekterings- og konstruksjonsselskap som har fått ansvaret for blant annet byggingen av støperiet i Qatalum-prosjektet. I disse dager er forhandlingene med FATA EPC om kontrakten som skal regulere gjennomføringen av prosjektet i sluttfasen. Byggingen av pressboltstøperiet i Qatalum starter i april 2008. Første utstyrsleveranse fra Hycast skal være på plass i Qatar i desember 2008. I tillegg til prosjektering og leveranser av støpeutstyr skal Hycast også ha personell i Qatar for å lede installasjonsarbeid og idriftsettelse av eget utstyr. I perioder vil bedriften ha mellom ti og tolv personer stasjonert i Qatar.