Statens vegvesen er bekymret for den stadig økende graden av ting som forstyrrer bilføreres oppmerksomhet mens de kjører. Mobiltelefon er en ting, men iPader og andre duppeditter samt store skjermer med kjøretøyinformasjon er også kilder til distraksjon. Statens vegvesen sier distraksjoner er en del av bilførernes hverdag, enten det er personbil eller tyngre kjøretøy de fører. Forstyrrelser som drar sjåførenes oppmerksomhet fort fra trafikkbildet og kan føre til ulykker.

TV 2 rapporterte i juni om en undersøkelse der sju av ti yrkessjåfører innrømmet ulovlig bruk av mobiltelefon. I rapporten Dybdeanalyse over dødsulykker i trafikken i 2015 står det at av 117 dødsulykker der tyngre kjøretøy var involvert tilskrives distraksjon som medvirkende årsak i tre av dem. Men distraksjonen kan også ha ført til det som i 16 tilfeller karakteriseres som manglende informasjonsinnhenting. Det vil si at sjåføren ikke har fanget opp det som kunne avverget ulykka. I tidsrommet 2005–2015 er manglende informasjonsinnhenting medvirkende årsak til 484 ulykker, 25 prosent av totalen i tidsrommet.

– Distraksjon forekommer både hos førere av lette og tunge kjøretøy, men konsekvensen kan være alvorligere ved distraksjon i tyngre kjøretøy, sier Arild Ragnøy i Statens vegvesen.

Statens vegvesen ser det kommer stadig flere duppeditter som stjeler førerens oppmerksomhet bort fra trafikken. Å snakke i mobil, tekste på mobil, se på film mens det kjøres, snapchatte og bruke ipad er alle ting Statens vegvesen er kjent med forekommer i førerhusene. En trailersjåfør blei i Innherred dømt for bildrap etter mobilbruk, og der blei det funnet bilder og film på sjåførens egen facebookside han hadde tatt i førerhuset mens han kjørte.

For førere av tyngre kjøretøy er også førerhuset kontoret der sjåførene er i kontakt med transportsentraler for å få relevante opplysninger. Derfor er det viktig å gjøre graden av distraksjon så liten som mulig.

– En 17 tommers stor informasjonsskjerm i en Tesla er også en utvikling vi ikke liker fordi det er en distraksjon, sier Ragnøy.

Snu utvikling

Politiet deler stadig ut bøter for bruk av mobiltelefon i bil, også til sjåfører av tunge kjøretøy. Statens vegvesen og UP kjører kampanjer for å få bukt med problemet. Statens vegvesen ønsker en sterkere fokus på problemet. Og kunne tenkt seg en registrering av mobilbruk på norske veger ved hjelp av datateknologi som fanger opp mobilsignaler.

– Vi må fokusere på å snu utviklingen med distraksjoner for bilførere, sier Ragnøy.

Bluetooth er HMS

Lastebileiere og Transportører er oppmerksom på farene ved bruk av mobiltelefon og andre elektroniske apparater. For å redusere faren ved bruk av mobiltelefon utstyrer mange transportører sjåførene med bluetooth for håndfrie telefonsamtaler og pda for å sende viktig informasjon i forhold til distribusjonen.

– Det skal være bluetooth i alle våre biler for å forebygge ulykker. Det er nedfelt i vår HMS-håndbok, opplyser Surnadal Transport.