Stormarkering med 102-åring som endelig får medalje