Ønsker å bruke 18 millioner på helseplattformen

foto