Eldrerådet kaller det «gradvis rasering» – nå må politikerne bestemme seg