Har levert tilbud om ordinært mottak. – Vi krysser fingrene

foto