Nekter fortsatt å gi dispensasjon til gjenoppbygging av seter

foto