Tapper ned sjøen. Sikrer med store steinblokker.

foto