Tirsdag 10. januar kunne leder Einar Olsen ønske 51 medlemmer velkommen til årets første medlemsmøte i Nesset Pensjonistforening. Møtelokalene Eira på NOS, var, som vanlig, godt tilrettelagt for de fremmøtte.

Etter velkomsten og litt om styrets arbeid siden sist vi var samlet, ble mikrofonen overlatt til Kristi Rausandhaug som gav oss gode ord for dagen. Kristis innlegg bar preg av gode minner fra hennes egen barndom og ungdom og forskjellene fra da til nå. Flott gjort Kristi.

Dagen 10. januar var blitt 42 minutter lenger siden vintersolverv og som følge av det, var valg av fellessanger viet våren. Første fellessang var «Danse mot vår» og som vanlig var tonene utført av Ingar Hoem og Mellvin Steinsvoll.

Dagens hovedtaler ble så introdusert. Foreningens eget medlem Harry Asbjørn Hestad, var invitert til å holde et innlegg under tittelen «Toppidrett på godt og vondt». I god stil, tok Harry forsamlingen med på sin reise som fotballspiller både som amatør og halvproff i Molde, sin tid på landslaget, som profesjonell på topp i Nederland og han glemte heller ikke tiden som trener for flere lag, ikke minst Eresfjord. Forsamlingen fikk et godt innblikk i hva det var for en bondesønn å trå inn i en profesjonell fotballverden. Harry var også inne på vilkårene som fotballspiller den gang sett i forhold til nå. Det må være lov til å sammenligne forskjellene både på økonomi og arbeidsvilkår den gang i forhold til nå med havet. Etter en runde med spørsmål, ble Harry på en skikkelig måte takket ved stor applaus.

Etter fellessangen «Våren kommer nå», gikk leder Einar Olsen gjennom styrets oppsummering etter idedugnaden i november 2022. Etter styrets mening, var det mange ting som var kommet opp under dugnaden som så absolutt må følges opp videre. Styrets konklusjon som medlemsmøtet sluttet seg til, er at de signal medlemmene gjennom idedugnaden har gitt, må innarbeides i foreningens plan for tiltak og mål.

Det ble så åpnet for medlemsmøtets storkos. Fra søstrene Gunnhild Dahle og Kari Bugges kjøkken, ble det som vanlig servert deilige snitter og god kaffe. Som siste post på et nytt flott medlemsmøte i Nesset Pensjonistforening, var åresalg med gevinster fra et rikholdig gevinstbord.

Helt til slutt; Takk til alle som hadde bidratt til å gjøre møtet til et godt sted å være samt alle for fremmøtet. Det er trivelig å møtes.

Nesset Pensjonistforening Mellvin Steinsvoll, sekretær