Varsler nye opplysninger om skytedødsfallene i Kristiansund

foto