Vil starte lokallag: – Vi tror surnadalingene er klare for Rødt

foto