Merforbruk på 19,6 millioner kroner: – En veldig alvorlig situasjon