Så mange har søkt erstatning for sauar tapt til rovdyr - ein lokal kommune skil seg ut

foto