I en pressemelding fra styreleder John Ole Aspli heter det: "Styret i Svorka Energi AS har mottatt brev fra Surnadal kommune med melding om politisk vedtak fattet i Surnadal formannskap i møte 29.11.07 med slik ordlyd: "Surnadal formannskap vil be styret i Svorka Energi AS om å stille sine plassar til disposisjon". Et samlet styre tar dette til etterretning og stiller med dette sine plasser til disposisjon". Det var ordfører Mons Otnes som sa fram forslag om ordlyden i vedtaket til resten av formannskapet i lukket møte torsdag morgen. Styreleder John Ole Aspli i Svorka ble meddelt oppfordringen torsdag kveld. Driva.no kommer tilbake med mer.