Reguleringen gjelder fiske etter laks, sjørøye og sjøørret både i sjøen og i vassdrag.

I all hovedsak er reguleringene fra 2012 videreført, men det er noen mindre endringer, blant annet disse:

For sjø i Møre og Romsdal: Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden (alt innenfor E39): I dag er det åpnet for fiske i tidsrommet fra 1. juni til 4. august. Nå strammes dette inn, og det åpnes for fiske bare mellom 1. juli og 29. juli.

For Eira (hele vassdraget), Nesset kommune, blir det blant annet satt døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret pr. fisker. All vill hunnlaks, med unntak av fettfinneklippet laks, gjennutsettes. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er ikke slike kvoter i dag.

Når det gjelder Drivavassdraget, er det fastsatt reguleringer for den del av elva som går gjennom Oppdal kommune. Her er døgnkvoten i gjeldende regulering 2 sjøørret. Nå endres kvoten til 2 sjøørret i juli og 1 sjøørret i august.

Les mer hos DN.