Mange gravminner i Sunndal kommune står uten registrert eier. Sunndal kirkelige fellesråd vil nå prøve å finne frem til hvem som er kontaktperson. Mange gravminner merkes derfor nå med røde klistrelapper.

– Dette er ikke en ideell måte å komme i kontakt med dem som er ansvarlig for gravminnene, men vi har i svært mange tilfeller ingen andre måter å nå fram på, sier kirkeverge Stig Rune Andreassen i Sunndal kirkelige fellesråd.

Fellesrådet skal holde oversikt over hvem som er ansvarlig for alle graver i Sunndal, men vår oversikt er langt fra komplett. Dette er ofte på grunn av at familiene flytter etc., sier han.

– Vi finner ikke hvem som er pårørende og ansvarlige for gravminne lenger og av den grunn trenger vi hjelp.

Klistrelappene betyr ganske enkelt at kirkevergen ber den som steller gravstedet eller har kjennskap til hvem som er ansvarlig for graven om å ta kontakt med kirkekontoret.

Merkingen av graver skal være gjennomført i løpet av dagen i dag.

Lappene nytter

–  Det er et stort arbeid som er satt i gang, og det kommer fortsatt til å ta tid før vi er i mål. Samtidig har det vist seg at denne metoden fungerer, sier Andreassen.

Andre fellesråd har prøvd dette, og på den måten kommet i kontakt med festere.

– Når festetiden for lengst er gått ut, og vi ikke oppnår kontakt med de ansvarlige innenfor rimelig tid, følger vi vedtektene.

Gravsteinen fjernes og lagres i et halvt år.

Kirkevergen har forståelse for at fremgangsmåten kan oppfattes som røff, men forteller at den er helt nødvendig.

Løse gravminner

Ikke alle gravminner er festet med bolt i sokkelsteinen, Sunndal kirkelige fellesråd er i gang med å registrere gravminner som ikke er boltet. Det vil bli sendt ut melding til de som ikke har sikret gravminne.

– Målet vårt er fortsatt å ha en verdig og pen kirkegård der det skal være godt å komme og godt å være – for pårørende.

Behovet for graver i Sunndal har steget jevnt og trutt med ”eldrebølgen” de senere årene.

På Hov og Hovslykkja kirkegårder begynner det å bli få plasser igjen.

Øksendal kirkegård skal utvides nå i år. På de andre gravplassene er det forholdsvis god kapasitet