Den 8. april i 1973 startet det som i dag er Fremskrittspartiet (Frp). I forbindelse med partiets 40-årsjubileum, arrangerte ledelse og medlemmer i Surnadal Frp stand i AMFI-senteret lørdag 6. april.

– På Saga kino 8. april 1973 stiftet Anders Lange sitt parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Dette partiet ble seinere til Fremskrittspartiet. Partiet har altså i år vært til for folk flest i 40 år, og dette måtte sjølsagt markeres, sier leder i Surnadal Frp, Nils Petter Tonning.

Fremskrittspartiet har i løpet av alle disse åra vokst til å bli landets tredje største parti, og også lokalt er Frp i vekst.

– Vi er i vekst ja, og håper å vokse enda mer i tida framover. Jeg prøver å holde så god kontakt som mulig med alle medlemmer, blant annet gjennom å sende ut sakslister i forkant av kommunestyremøtene og gi dem beskjed om «stoda» etter møtene, forteller Tonning.

Vil ha bedre eldreomsorg og veger

Surnadal Frp vil fortsette å markedsføre seg i tida framover. Blant annet vil de ha en stand under laksefestivalen, der sentrale Frp-personer også vil delta.

– Åge Austheim fra Kristiansund Frp har bekreftet at han kommer, og jeg har også et håp om at Per Sandberg får anledning til å ta turen innom her, men dette er ikke endelig bekreftet enda, sier Tonning.

Det er mange saker Surnadal Frp brenner for, som blant annet helse/eldreomsorgen i kommunen og samferdsel.

– Ved siste kommunestyremøte stilte jeg blant annet spørsmål om eldreboliger her i bygda, noe jeg ikke fikk noe klart svar på. Dette er noe vi virkelig har behov for i framtida. Og det å få bedret den elendige vegstandarden vår er an av mange andre saker vi arbeider for. Se på svenskene, de får til mye bedre veger enn oss, og det uten bruk av bompenger eller oljepenger. Derfor må vi se på administrasjonen, hvordan vi driver dette, fastslår Tonning.

En av sakene Frp har fått gjennomslag for, ifølge Tonning, er krav om utskifting av brusteinene i fartsdumpene nedover miljøgata. Så til sommeren skal disse utbedres.

Har ikke nok jobber

Eksempel på lokale saker som Surnadal Frp er kritiske til er kommunens frierier til nederlendere, samt mottak og bosetting av flyktninger.

– Vi ser svært store utfordringer forbundet med dette. Kommunen får dekket noen av utgiftene, men slett ikke alle. En ting er å overtale nederlendere til å flytte hit, samt prøve å skaffe jobber til disse. At kommunen samtidig skal ta imot mange flyktninger og tilby boliger og jobber til disse også, gir oss veldig store utfordringer. Vi har ikke nok jobber her, fastslår Tonning.

Nå starter straks oppkjøringen for fullt mot høstens stortingsvalg, og Tonning håper naturligvis at partiet hans gjør et godt valg og kommer i regjering.

– Med den oppslutningen vi har nå om dagen ser det helt klart lyst ut med tanke på valget, smiler han.

Tonning ber alle som er interesserte om å ta kontakt, enten det er noen som har lyst til å melde seg inn i partiet, eller om det er andre ting de lurer på.

Leder partiet

Siv Jensen har siden høsten 2005 vært partiets parlamentariske leder, og ble på landsmøtet i 2006 også valgt til formann (fra 2009 kalt leder), etter at Carl I. Hagen hadde innehatt vervet i 28 år. Per Sandberg fra Levanger er 1. nestleder og Per Arne Olsen fra Tønsberg er 2. nestleder.

Partiets stortingsgruppe består av 41 representanter etter stortingsvalget 2009, da partiet oppnådde sin høyeste oppslutning noensinne med 22,9 prosent. Frp er dermed det største opposisjonspartiet på Stortinget. I det politiske landskapet regnes partiet som en del av høyresiden i norsk politikk.

Frp's ungdomsparti heter Fremskrittspartiets Ungdom.

Sentralt markerer Fremskrittspartiet jubileet i Saga kino mandag, der Anders Lange i sin tid startet det hele.