- Vi sitter ytterst på ei grønn grein og er i rimelig godt hold her i Norge, vi holder ikke på å sulte ihjel. Det er lett å glemme slitet det var å bygge opp landet. Vi tar Norge videre. Det handler om å ikke bli så tilfredse der vi sitter på den grønne greina at vi ramler ned. Det kan smerte mange. Vi må vekke oss sjøl hver dag og se hva som står på spill i denne runden her. Det er ikke det samme hva vi stemmer ved valget, sa stortingsrepresentant Else-May Botten, som var hovedtaler i Nesset 1. mai. Hun anbefalte alle å stemme rødgrønt ved neste valg og la vekt på at partiene vil forskjellige ting.

- Høyre vil for eksempel stramme inn abortloven, og at en nemnd skal bestemme hvem som skal få ta abort. Høyre vil ikke ha fedrekvote, og Høyre vil at prisene i barnehagene skal skrus opp. Det er ulike retninger for partiene og det vil ha betydning hva vi stemmer, sa hun til forsamlingen i samfunnshuset i Eresfjord.

Næringsliv, psykisk helse og veg var andre tema hun tok opp.

Nesset Arbeiderparti arrangerte 1.mai-festen hvor det også ble appell ved Mellvin Steinsvoll, og et tilbakeblikk på 75 år med Nesset Arbeiderparti, av Toril Melheim Strand. Kaker, allsang og underholdning ble det også.

Les mer om arrangementet i papirutgaven av Driva på fredag.