Stopper prosessen med ansettelse og ber om avklaringer: – Vi stiller spørsmålstegn om det er grunnlag for videre drift

foto
Styret i SUNS: Arild Håkonsen (fra venstre), Roar Ørsund, Ståle Refstie (observatør), Oddveig Gikling-Bjørnå, Torstein Ottem og Monika Eeg stiller spørsmål ved selskepts videre driftsgrunnlag. Arve Baade var ikke til stede da bildet ble tatt.