Har signert intensjonsavtalar med fire grunneigarar. Så mange boligtomter kan det bli her

foto