HORRVIKFONNA: Anleggsmaskiner jobbet i mange døgn for å fjerne den tunge, våte snøen fra Horrvikfonna. Foto: Ludvig Killingberg jr.

Det første som slår en når en plukker opp boka, er formatet. Fossum brukte samme format på sommerens bok om Route 66, til forargelse for bokelskere med hang til orden i biblioteket og til glede for fotoelskerne, som virkelig får brettet ut sine visuelle effekter. For det er ingen tvil om at fotografier gjør seg i dette formatet, vel å merke hvis de er av god kvalitet.

Men hva finner en så i denne boka? Den begynner dramatisk med artikler fra steirasene i Oppdølsstranda sommeren 2008, via flom i 2003 og rasuka i 2010 til et mer historisk dykk i begivenheter og tragedier signert naturkreftene. Temaene som berøres i boka er interessante og vedgår alle som bor i eller kommer fra området i høyeste grad. Alle husker noen av disse begivenhetene og kjenner noen som har hatt føling med tragediene. Slik sett er boka også en god bli-kjent-tur i egen historie og geografiske forhold.

Menneskelige historier

Det er hovedsaklig de menneskelige historiene knyttet til de ulike katastrofene som trekkes fram. Slik blir også stoffet enda nærmere for leseren. Forfatterne har hatt god hjelp i lokalmedia, som selvsagt dekte disse begivenhetene godt, og funnet fram til gode øyenvitner selv. Og bildematerialet fra de siste års hendelser er rikt. Her er det meste dokumentert i detalj.

Forfatterne betegner selv boka som en «coffee table» bok. Med andre ord kan den ligge framme, blas i og leses ukronologisk. Slik sett fungerer formen fint og den utstrakte bruken av bilder er med å fortelle og utdype historiene. Det er litt som å bla i en utklippsbok over ras og katastrofer i området.

Hvis man skal dra fram det kritiske blikket, er det kanskje ikke alle bildene som egner seg like godt i dette store formatet. Noen kunne med fordel vært bruke i mindre format. Og etter å ha lest boka fra perm til perm, savner man kanskje fylden i det historiske materialet.

God lokal respons

Lokalt sett har responsen på boka vært veldig bra, forteller forfatterne. Over hundre tilskuere fant veien til Musgjerd Grendahus og boklanseringen forrige uke og lørdag opplevde forfatterne god respons på boksignering både på Oppdal og i Sunndal.

– Boka har jo en viss bredde, så tilbakemeldingen tyder på at folk blir slått i bakken av hvor rik denne historien er lokalt, sier Tommy Fossum. Han forteller at mellom sju og åtte prosent av de som er drept i snøras i landet, er drept nettopp i Sunndal. En skremmende statistikk.

– Men så bodde jo folk, spesielt på 1800-tallet, på steder «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Mange av disse plassene er ikke bebodd lenger, nettopp fordi de ikke burde vært det, sier forfatteren.

150 liv tapt

Mange forfatterne er kommet i kontakt med under siste ukes lansering, uttrykker overraskelse over den rike skredhistorien lokalt. At hele 150 liv er gått tapt i snøras bare i Sunndal fra 1400 og fram til i dag er ukjent for de fleste.

– Men historien blir aldri komplett og vi ønsker veldig gjerne å komme i kontakt med folk som sitter på presiseringer og tilleggsopplysninger, slik at vi kan få rettet opp den informasjonen vi sitter på og få registrert den i nasjonal skreddatabase, sier Fossum.