TAR GREP: Konstituert rådmann Gunhild Eidsli, ordfører Mons Otnes og Surnadal kommune tar grep på bakgrunn av teletullet som blant andre Todalen opplevde nylig. Tre satelitt-telefoner er nå bestillt. Foto: Gøran Rønning

På bakgrunn av situasjonen med at Todalen nylig var lenge uten telefondekning ble det av todalingene, med Ragnar Halle i spissen, forlangt en skikkelig evaluering etter håndteringen fra kommunens side.

Torsdag hadde Surnadal kommune evalueringsmøte om beredskapen i kommunen ved sånne tilfeller. Mange syntes måten kommunen opptrådte på i denne saken var kritikkverdig, da de kom på banen med informasjon og nødløsninger veldig seint.

Grunnen til tregheten fra kommunen kom seg av at det var ingen informasjon å få fra Telenor, annet enn de lovnader som ble gitt om at ting skulle ordne seg, med frister som stadig ble utsatt.

Kjøper tre telefoner

All den informasjonen som kommunen fikk måtte de sjøl innhente hos Telenor.

– Kommunen fikk for eksempel ikke de pressemeldingene som Telenor sendte ut, vi måtte sjøl ta kontakt for å få vite noe som helst, sier konstituert rådmann, Gunhild Eidsli.

– Hadde ikke Telenor til stadighet kommet med lovnader om at ting skulle ordne seg, så hadde vi naturligvis tatt tak i situasjonen mye tidligere, sier hun.

Til stede på evalueringsmøtet var ordfører Mons Otnes, varaordfører Lilly Gunn Nyheim, kons. rådmann Gunhild Eidsli, kommunalsjef Inge Skogheim, plankonsulent Råg Ranes og brannsjef Tor Arne Moen, samt Ragnar Halle som representant for Todalen.

– Det vi ser nå, og også så etter at «Dagmar» feide over oss, er at dette med kommunikasjon og informasjon er en utfordring, sier Otnes.

Resultatet av evalueringen ble at kommunen nå går til innkjøp av tre satelitt-telefoner, hvorav en av dem skal ha permanent plassering på Stangvik aldersheim.

– Vi ser at det ikke er bare Todalen som kan bli utsatt for dette, og hvis vi blir uten forbindelse til Stangvik aldersheim så blir det krise, sier Eidsli.

Flere alternativer

– Vi diskuterte også at det å ha tilgang på jakt- og sikringsradioer kan være et alternativ for kommunen, forteller Mons.

– I tillegg er det viktig med de interne rutinene, at den som først blir varslet tar informasjonen videre, sånn at vi får avklare og diskutere situasjonen fortest mulig, sier han.

– I etterpåklokskapens lys, burde vi ha kartlagt IP-telefoner og satellitt-telefoner allerede mandag den aktuelle uka, men dette hadde altså med at Telenor hele tida kom med lovnader.

Gunhild presiserer likevel at heimetjenesta fikk beskjed om å følge opp alle de som satt i Todalen med trygghetsalarmer som ikke fungerte denne tida.

Telefonene som nå er innkjøpt for å styrke beredskapen kostet 15 tusen kroner stykket, og det påstås at disse virker uansett hvor man er, bare det er fri sikt til himmelen, forteller Otnes. Satellittelefonene ankommer om et par dager, så dermed er beredskapen på dette området i i hvert fall styrket for framtida.

Eidsli og Otnes understreker at de vil rette en stor takk til alle dem som villig stilte opp og hjalp til med å få nødløsninger under «teletulluka».