Kommunens reserve i næringsfondet er på veg opp igjen

foto