– Når antallet ynglinger blir beholdt, men området blir mindre, da har vi et problem