Det nye helsehuset står på 60 pålar, skrudd 30 meter ned gjennom kvikkleire

foto