I en av kommunene går sykefraværet opp. I den andre har det falt