- Mange av dem som hadde det tungt før koronanen har antakelig fått det verre

foto