Brann i flermannsbolig – ingen personskader. Krimteknikere vil undersøke leiligheten

foto