Tallene for 2016 viser at 77 prosent av elevene som er ferdig med introduksjonsprogrammet for flyktninger, enten er ute i arbeid eller på videregående skole. Dette plasserer Surnadal i topp 15 av landets kommuner. IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) mener det står respekt av det arbeidet Surnadal kommune gjør for å få flyktningene over i arbeid og utdanning.

– Mitt inntrykk er at det er en offensiv holdning helt fra Rådmannen og ut til de ledd i kommunen som jobber med flyktningene, sier assisterende regiondirektør Rune S. Foss i IMDI Midt-Norge.

De offisielle tallene for 2016 viser åtte i videregående utdanning og to i arbeid av de 13 som avsluttet introduksjonsprogram. Etter den tid er flere flyktninger ansatt i ulike bedrifter i Surnadal. Lista flyktningsjef Olav Bergheim sitter på over bosatte som er ute i arbeid begynner å bli lang. Den viser ansettelser også langt utenfor Surnadal. To personer er bussjåfører i Tromsø, en er på opplæring hos ATB i Trondheim, flere er hos Pipelife, andre hos Fønix, Møre Tre og i helsetjenesten i Surnadal kommune.

– Et satsingsområde for oss i IMDI er nettopp å få kommunene til å være mer offensive i samarbeidet med næringslivet. Og da spesielt å lokalisere og inngå formalisert samarbeid med bedrifter som har behov for å innrekruttere nye medarbeidere. Som for eksempel å kvalifisere flyktninger som er interessert i å kjøre buss. Der er det arbeid å få, sier Foss.

Ut i arbeid

I tillegg går mange på videregående skole. Hovedtyngden orienterer seg mot omsorgsyrket fordi det der er etterspørsel etter arbeidskraft. Andre igjen ønsker å jobbe som sjåfører, enten på buss eller langtransport. Et par av flyktningene fra Surnadal får nå mulighet til å kjøre opp for buss i Volda gjennom NAV.

– Fra vår side er det viktig å få dem direkte ut i arbeid som ikke ønsker å gå på skole eller har så lite skolebakgrunn fra hjemlandet at veien frem til utdanning som kan gi jobb, blir uforholdsmessig lang. I så måte gjør flyktningtjenesten i Surnadal en god jobb, sier Foss.

– Positivt i Surnadal

Flyktningtjenesten og Surnadal kommune er i dialog med næringslivet for å få flyktninger ut i arbeid. Dette arbeidet skal intensiveres. Det kan komme på plass et fora, etter initiativ fra leder Eva Husby i Surnadal næringsforening, for erfaringsutveksling og informasjon om det å ha flyktninger i arbeid. Husby mener terskelen for å få flyktningene inn i arbeid bør være lav, fordi flyktningene ofte er godt motiverte arbeidstakere og fordi det er lite flyt av personer i arbeidsmarkedet.

– Det gjøres mye godt arbeid med integrering i Surnadal kommune, mener Foss.