Nesset Sparebank har økt på de fleste områder så langt i år.  - Vi har etter tredje kvartal oppnådd et meget tilfredsstillende resultat med solid underliggende bankdrift, sier banksjef Jan-Børge Silseth.

Resultat før skatt pr. 30.09.2015 utgjør 11,08 milliioner kroner eller 0,99 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Forretningskapitalen pr. 30.09.2015 (forvaltningskapitalen pluss avlastet lån) utgjør 1.75 milliarder kroner mot 1.73 milliarder på samme tid i fjor. Forvaltningskapitalen er på  1.43 milliarder mot 1.51 milliarder på samme tid i fjor.

Brutto utlån ved utgangen av tredje kvartal  utgjør 1.29 milliarder kroner, noe som utgjør en økning på 7,73 milliarder fra samme tid i fjor. Økningen utgjør 0,60 %.

Brutto utlån inkludert avlastet lån utgjør 1.619,31, som er en økning på 111,10 MNOK fra samme tid i fjor. Økningen utgjør 7,36 %.

Innskudd fra kunder har gått ned sammenliknet med fjoråret. De var ved utgangen av tredje kvartal på 1.027 milliarder kroner mot 1.1 milliarder på samme tid i fjor. Nedgangen utgjør 6,64 %.

• Innskudd utgjør 79,61 % av netto utlån mot 86,08 % på samme tid i fjor.

• Resultat før skatt pr. 30.09.2015 utgjør 11,08 MNOK, eller 0,99 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

• Bokførte kredittap pr. 30.09.2015 var på 3,38 MNOK mot 4,21 MNOK på samme tid i fjor.

• Nøkkeltall for soliditet

o Kapitaldekningen er på 20,84 %.

o Kjernekapitaldekningen er på 18,79 %.

o Ren kjernekapitaldekning er på 13,67 %