En økning i investeringene til hele 367 milliarder kroner for de kommende ti årene vil muliggjøre en raskere realisering av viktige vei- og jernbaneprosjekter over hele landet. Dette er et viktig gjennomslag for bedrifter og NHO som lenge har bedt om å få fjernet flaskehalser og få bygget ut firefelts motorveier og stamveinettet, sier Kristin Skogen Lund.

- Ved en bedre prioritering må det nå være mulig å sørge for at hele jernbanetriangelet på Østlandet må stå ferdig i 2025, og ikke 2030 som fortsatt er Regjeringens ambisjon.

- Regjeringen signaliserer også grep for å sikre mer forutsigbar finansiering som i større grad sikrer fremdriften til prioriterte prosjekter. Dette er viktige skritt i riktig retning. Det er viktig at Regjeringen forserer arbeidet med sårt tiltrengte reformer som bidrar til raskere planlegging og bygging av prosjektene, sier Skogen Lund.