- Ingen i denne salen har foreslått å avvikle sauenæringa fordi det avdekkes dyretragedier der bonden ikke har tatt vare på dyrene sine.

Så hvorfor skal vi straffe hele pelsnæringa på grunn av noen få som ikke har tatt vare på pelsdyrene sine?, spurte Torve.

Her kan du lese hele innlegget hennes:

Kjære landsmøte.

Vi blir flere og flere folk på jorda, og alle trenger vi mat. Derfor er jeg glad for at vi i Arbeiderpartiet har som mål å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten i landet vårt.

Det er viktig i solidaritet med de som sulter i verden. Men også for å nytte våre egne naturressurser og i beredskapsøyemed.

I dag har Norge en sjølforsyningsgrad av landbruksvarer på 40%. Det er blant de laveste i Europa. Vi burde vært bedre.

For å produsere mer mat er vi selvsagt avhengig av bonden. Ønsker vi sunn og god, norsk mat må vi være villige til å betale for det. Derfor er jordbruksoppgjøret nå i vår viktig. Møre og Romsdal Arbeiderparti forventer at tilbudet som kommer, gir bonden  trua på framtida.

Enkelte synes synd på bonden fordi bonden jobber mye og tjener lite.

Men er det synd i bonden?

Bonden er etterspurt arbeidskraft og får seg lett annet arbeid med både høyere lønn og atskillig færre arbeidstimer.

Nei, det er alle oss andre det blir synd i dersom bonden avvikler gardsdrifta.

Det er vi som ikke blir sjølberga med mat,

det er vi som får avfolka bygder,

det er vi som opplever at kulturlandskapet gror igjen.

Ønsker vi det?

Bonden forvalter landet vårt.

Landbruksstøtta er så mye mer enn subsidiering av matproduksjon.

Det er støtte til ei felles forvaltning av alt vi ser rundt oss.

Vi i Arbeiderpartiet må oss stå sammen med bonden i denne dugnaden!

Så noen ord om pels.

At noen prinsipielt er mot pels er et legitimt og greit standpunkt.

Men å foreslå nedlegging av næringa med argumentet at pelsdyroppdretterne er dyremishandlere er ikke greit.

Flere burde besøke en pelsfarm før vi evt. programfeste ei avvikling.

Det er viktig å sjå for å forstå.

De som driver med pelsdyr er seriøs og har dyrevelferd i høysetet.

At noen få som ikke skjøtter dyrene sine skal ødelegge for ei viktig distriktsnæring som pelsnæringa blir helt feil.

Nei, da er det bedre at de som ikke ivaretar dyrevelferden må avvikle. Så får de som er seriøse fortsette.

Ingen i denne salen har foreslått å avvikle sauenæringa fordi det avdekkes dyretragedier der bonden ikke har tatt vare på dyrene sine.

Så hvorfor skal vi straffe hele pelsnæringa på grunn av noen få som ikke har tatt vare på pelsdyrene sine?

Så til slutt: Møre og Romsdal støtter Nord-Trøndelag sitt forslag til uttale om landbruk.