MOT ambassadør Torstein Snekvik leder MOT showet som kommer til Surnadal onsdag. For å promotere motarbeidet reiser MOT på Norgesturne. 31 steder i Norge som har undertegnet "Lokalsamfunn med MOT" får besøk. I Surnadal holdes konsert for ungdomsskoleelevene.

I tillegg til konsert, der Chand er en av artistene, blir det lærerforedrag med MotlederAtle Vårvik. MOT avholder også årsmøte.

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOTs resultater viser at det er færre elever som mobbes og mistrives på MOT-skoler.

- Det blir stort å besøke Surnadal med MOTs Norgesturné. Vi gleder oss til å møte ungdommene og alle de fantastiske ildsjelene som jobber med MOT i kommunen og på skolen, sier turnéleder Tore Sandnes.