– Det har vært viktig for oss å få på plass penger til å delfinansiere investeringene i Økoparken på Tingvoll, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Når vi nå kommer med 6 millioner kroner i revidert statsbudsjett til økoparksatsinga, viser det at vi har vilje til å satse på prosjektet. Vi mener det er en viktig satsing for å spre kunnskap om temaet økologi og miljø. Det er ingen tvil om at miljøet rundt Bioforsk og Norsøk på Tingvoll har stor kompetanse på dette temaet, og det er flott at kunnskapen kan spres i det formidlings-, kompetanse- og opplevelsessenteret som Økoparken skal være. Det blir spennende å følge Økoparken videre i årene som kommer, sier Vedum.

Spleiselag

Økoparken skal finansieres som et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og stat. Både Tingvoll kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har tidligere vedtatt å bidra med etableringstilskudd dersom staten gjør det samme. Økoparken skal bli et formidlings- og kompetansesenter innen økologi og miljø.

– Dette anlegget blir eit kjempeløft, ikkje berre for kommunen, men og for regionen og heile landet, seier ordførar i Tingvoll, Peder Aasprang (Sp) til NRK Møre og Romsdal.

- Gledelig

- Det er svært gledelig at regjeringen foreslår å bevilge 6 mill. til medfinansiering av etableringskostnadene til Tingvoll Økopark i Tingvoll, sier stortingsrepresentantene Else-May Botten, Ap, Jenny Klinge, Sp og Tove-Lise Torve, Ap.

- Prosjektet er viktig både i et regionalt og distriktspolitisk perspektiv, sier Botten, som er medlem av Næringskomiteen på Stortinget.

Det finnes i dag ikke et opplevelsessenter for økologi og miljø verken lokalt eller nasjonalt i Norge i dag. Det unike i prosjektet gjør at regjeringen ønsker å bidra til realiseringen av senteret.

- Vi har jobbet intensivt over tid for å få gehør for hvor viktig det er at staten bidrar til realiseringen av Økoparken i Tingvoll. Vi er derfor svært glade for å ha bli hørt, sier Jenny Klinge.

- Kompetansemiljøet på økologi og miljø er unikt i Tingvoll, og denne kompetansen skal nå utnyttes og videreutvikles gjennom formidling av kunnskap og opplevelser som skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Tove-Lise Torve.

Tingvoll Økopark vil gjennom denne satsingen bidra til både lokal og regional næringsutvikling innenfor dette viktige feltet.

- Det er viktig for oss å framheve at engasjementet for å få realisert Tingvoll Økopark har vært helt avgjørende. Det er mange som skal dele æren for at det nå ligger an til at Økoparken kan realiseres, avslutter Botten, Klinge og Torve.