- Det er ti år siden sist etaten endret sin grafiske profil, den gang som en følge av en stor omorganisering. Når vi nå justerer vår grafiske profil er målet å fremstå som en mer tydelig og enhetlig avsender, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Faller.

Vegvesen.no har gjennomgått en stor forandring, og fremstår nå som en mer tidsriktig og brukervennlig nettside.

–Vi bruker nye og færre farger og har utformet de grafiske elementene for å passe bedre til digitale flater som mobil og nettbrett. Publikum vil også oppleve et nytt brukergrensesnitt med flere bilder og større klikkbare ikoner, sier kommunikasjonsdirektøren.

–Sammen med profilen introduserer vi også Vegvesenets nye slagord «Trygt Fram Sammen».  Slagordet gjenspeiler arbeidet vårt med å lage trafikksikre løsninger som tar vare på natur- og lokalmiljø, og som skal sørge for å få gods og folk trygt og effektivt fram på vegene, forklarer Faller.

– Bilene våre vil også få ny design etter hvert som vi skifter ut bilparken. Vår nye visuelle profil skal gjøre at vi skiller oss ut. Den skal bidra til at publikum umiddelbart kjenner oss igjen enten de ser en kampanje om å bruke bilbelte, en av våre biler, annonser eller går inn på nettsidene våre, avslutter Sissel Faller.

Statens vegvesen sin logo forblir uforandret. Den nye grafiske profilen er laget sammen med designbyrået Uniform og har kostet om lag 500.000 kroner å utvikle.